Giám đốc thương mại tiếng Anh là gì? Yêu cầu ứng tuyển là gì?

2525

Giám đốc thương mại tiếng Anh là gì? Trong công ty có nhiều vị trí giám đốc mà bạn không thể biết hết . Bài viết sau sẽ cho bạn biết thêm chi tiết.

Giám đốc thương mại là một vị trí lãnh đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động thương mại của một tổ chức. Họ đóng một vai trò không thể thiếu trong các lĩnh vực như phát triển sản phẩm, chính sách giá cả và phát triển chiến lược ‘tiếp cận thị trường’ và sẽ hiểu sâu sắc các thị trường mà công ty của họ hoạt động. Giám đốc thương mại giúp doanh nghiệp của họ xác định các cơ hội mới và đảm bảo sự phù hợp với thị trường của các sản phẩm và dịch vụ dựa trên xu hướng ngành hiện tại và sự phát triển của thị trường trong tương lai.  

Mục tiêu chính của giám đốc thương mại là lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược thương mại phản ánh các mục tiêu và ưu tiên của tổ chức của họ. Thông thường, các chiến lược này sẽ tập trung vào việc tối đa hóa cơ hội thu lợi nhuận, tạo doanh thu và tạo ra tăng trưởng bền vững.

Giám đốc thương mại tiếng Anh là gì?

Giám đốc thương mại tiếng anh là Chief Commercial Officer/Commercial Director.

Giám đốc thương mại tiếng anh là gì

Giám đốc thương mại tiếng Anh là gì?

Từ vựng tiếng anh về giám đốc trong công ty:

 • Giám đốc Điều hành (Chief Administer Officer/Executive Director).
 • Giám đốc Phân tích (Chief Analytics Officer/Analysis Director).
 • Giám đốc Điều hành Kiểm toán (Chief Audit Executive/Executive Auditors).
 • Giám đốc Thương hiệu (Chief Brand Officer/Brand Director).
 • Giám đốc Kinh doanh (Chief Business Officer/Business Manager).
 • Giám đốc Điều báo (Chief Channel Officer/Channel Director).
 • Giám đốc Truyền thông (Chief Communications Officer/Communications Director).
 • Giám đốc Điều hành (Chief Compliance Officer/Managing Director).
 • Giám đốc Nội dung (Chief Content Officer/Content Manager).
 • Giám đốc Sáng tạo (Chief Creative Officer/Creative Director).
 • Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer/Data Manager).
 • Giám đốc Kỹ thuật (Chief Digital Officer/Digital Director).
 • Tổng Giám đốc Điều hành (Chief Executive Officer/Executive Manager).
 • Giám đốc Kinh nghiệm (Chief Experience Officer/Experience Director).
 • Giám đốc Tài chính (Chief Financial Officer/Finance Director).
 • Giám đốc Nhân sự (Chief Human Resource Officer/Human Resource Manager).
 • Giám đốc Thông tin (Chief Information Officer/ Director).
 • Giám đốc An ninh Thông tin (Chief Information Security Officer/Information Security Director).
 • Giám đốc Đổi mới (Chief Innovation Officer/Innovation Director).
 • Giám đốc Đầu tư (Chief Investment Officer/Investment Director).
 • Giám đốc Kiến thức (Chief Knowledge Officer/Knowledge Director).
 • Giám đốc Học vấn (Chief Learning Officer/Academic Director).
 • Giám đốc Pháp chế (Chief Legal Officer/Legal Manager).
 • Giám đốc Tiếp thị (Chief Marketing Officer/Marketing Director).
 • Giám đốc Y tế (Chief Medical Officer/Medical Director).
 • Giám đốc Mạng lưới (Chief Networking Officer/Network Director).
 • Giám đốc Điều hành (Chief Operating Officer/Operations Director).
 • Giám đốc Mua sắm (Chief Procurement Officer/Procurement Director).
 • Giám đốc Sản phẩm (Chief Product Officer/Product Manager).
 • Giám đốc Nghiên cứu (Chief Research Officer/Research Director).
 • Giám đốc Tái cơ cấu (Chief Restructuring Officer/Restructure Director).
 • Giám đốc Doanh thu (Chief Revenue Officer/Sales Director).
 • Giám đốc May rủi (Chief Risk Officer/Risk Manager).
 • Giám đốc Khoa học (Chief Science Officer/Scientific Director).
 • Giám đốc Chiến lược (Chief Strategy Officer/Strategic Director).
 • Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer/Technology Director).
 • Giám đốc Tầm nhìn (Chief Visionary Officer/Vision Director).
 • Giám đốc online (Chief Web Officer/Web Director).

Xem thêm: Khu phố tiếng Anh dịch là gì? Từ vựng tiếng anh chỉ địa chỉ

Các trách nhiệm của một giám đốc thương mại

 • Xây dựng và thực hiện các chiến lược thương mại theo mục tiêu và mục tiêu của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường để lập các kế hoạch kinh doanh chi tiết về các cơ hội thương mại (mở rộng, phát triển kinh doanh, v.v.)
 • Hiểu yêu cầu của khách hàng hiện tại để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của họ
 • Hành động để có được khách hàng mới và quản lý các mối quan hệ với khách hàng (mới và hiện tại)
 • Cộng tác và điều phối các nhóm khác nhau (tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng, v.v.)
 • Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác có lợi với các bên liên quan chính
 • Theo dõi hiệu suất của các hoạt động thương mại bằng cách sử dụng các số liệu chính và chuẩn bị báo cáo cho quản lý cấp cao
 • Hỗ trợ thiết lập các mục tiêu tài chính và phát triển và giám sát ngân sách.

Yêu cầu ứng tuyển vào vị trí giám đốc thương mại

Yêu cầu ứng tuyển vào vị trí giám đốc thương mại

 • Kinh nghiệm đã được chứng minh với tư cách là giám đốc thương mại hoặc các vai trò liên quan khác.
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong bán hàng và / hoặc tiếp thị và quản lý mối quan hệ với các khách hàng chính.
 • Tìm hiểu sâu về các phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường.
 • Kiến thức vững chắc về báo cáo hiệu suất và các quy trình tài chính / ngân sách.
 • Nhận thức thương mại hợp tác với một tư duy chiến lược.
 • Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc.
 • Khả năng giao tiếp và giao tiếp vượt trội giữa các cá nhân.
 • Cử nhân / Cử nhân quản trị kinh doanh, tài chính hoặc lĩnh vực liên quan; MSc / MA là một điểm cộng.

Bình luận