HOTLINE : 0988 5988 00

Các Lưu Ý Trong Việc Điều Trị Răng Miệng

Ngày đăng: 2018/07/04 at 2:29 Sáng

Việc giảm đau cho người bệnh luôn luôn được đưa lên hàng đầu vì vừa có thể giảm đau cho bệnh nhân và vừa là bước đầu tạo được sự tin tưởng, hợp tác của bệnh nhân trong việc nhổ răng. Đối với tất cả người bệnh, đều được bắt đầu bằng các kỹ thuật điều trị đơn giản nhất, thủ thuật dễ sẽ làm trước và các kỹ thuật khó sẽ làm sau. Điêug này cần được đặt biệt áp dụng cho trẻ em, nhất là khi chúng mới được tiếp xúc với nha khoa lần đầu tiên và ở những bệnh nhân nhút nhát, sợ hãi sẽ dần dần có được sự hợp tác. Trong việc nhổ răng, không phải nhất thiết lúc nào cũng sẽ khoang răng, trong những trường hợp khó hơn, có thể sử dụng cây nạo để làm sạch trước rồi mới trám tạm lại.

Như vậy sẽ làm giảm đi đáng kể việc bị sâu răng và tránh được sự lộ tủy trước khi răng được điều trị hoàn chỉnh. Vì quá trình sâu răng ở răng sữa có thể tự ngưng lại và không nên điều trị ở những trường hợp àm khả năng duy trì miếng trám quá khó khan, nhất là ở các răng cửa sữa. Phải luôn chú ý điều trị ưu tiên các răng còn lại trên cung hàm và răng hàm trên nói chung dễ gây tê hơn răng ở hàm dưới và dễ làm cho người bệnh cảm thấy thoải mái hơn khi điều trị răng ở hàm dưới. Khi cần phải nhổ răng, trừ những trường hợp cấp bách thì mới làm trước, và nên để điều trị sau hoặc là để đến cuối cùng của kế hoạch điiều trị. Và sau khi khám trình trạng sức khỏe chung, tình trạng sức khỏe răng miệng của bệnh nhân thì cần phải xây dựng được một kế hoạch điều trị tổng quát cụ thể và rõ ràng theo tình tự tốt nhất và phải phù hợp vơi từng bệnh nhân.

Nguồn Nha Khoa